top of page
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни 

​на « XAFIS TEXTILES IKE» (XAFIS TEXTILES IKE).

​ 

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да опише как събираме, използваме и защитаваме вашите лични данни, които се обработват от XAFIS TEXTILES IKE за маркетингови цели (marketing).

Видове лични данни и цел на обработката им от XAFIS TEXTILES IKE

 XAFIS TEXTILES IKE събира и като цяло обработва вашите лични данни за маркетингови цели (marketing), включително изпращане на бюлетини. Обработвайки личните ви данни, ни е позволено да комуникираме с вас по пощата, електронната поща, телефонни обаждания или текстови съобщения (sms). Личните данни, които събираме за тези цели, включват общи идентификационни данни и информация за контакт, като вашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер.

  

Правно основание за използване на вашите лични данни

​ 

Ние събираме, използваме и разкриваме вашите лични данни, ако:

  • сте се съгласили с това , или

  • обработването на вашите лични данни е необходимо за целите на правните интереси, преследвани от XAFIS TEXTILES IKE, които преобладават над вашите интереси или законни интереси и свободи, които налагат защитата на вашите лични данни.

 

Освен това, по закон и без вашето съгласие имаме право да използваме: (а) ваши лични данни, които сме събрали от публично достъпни източници, за да се свържем с вас по телефона за целите на горепосоченото обработване, след като се уверим, че не сте заявили на вашия телекомуникационен доставчик, че не желаете да получавате такива обаждания или (б) вашите данни за контакт по имейл, законно придобити като част от продажбата на продукти или услуги или други транзакции с XAFIS TEXTILES IKE, за изпълнение на горепосочената цел за обработка на вашите данни.

Предаване на вашите лични данни

Ние не споделяме лични данни с трети страни, различни от: (а) трети фирми, действащи от името на XAFIS TEXTILES IKE като изпълнители на обработването на данните, съгласно конкретно споразумение за поверителност и защита на личните данни, което сме сключили с тях, и (б) трети страни, на които XAFIS TEXTILES IKE е длъжна да предаде вашите данни в съответствие с разпоредбите на закона.

 Вашите права

 

Имате следните права по отношение на вашите лични данни:

  • достъп и коригиране или изтриване на вашите лични данни или ограничаване на тяхното обработване или възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните,

  • жалба до компетентния орган и

  • оттегляне на вашето съгласие за обработка на вашите данни за целите на настоящата Политика.

 

Период на съхраняване на лични данни 

Вашите лични данни ще се съхраняват толкова дълго, колкото е разрешено или изисквано от приложимото законодателство. Ако обработим вашите лични данни въз основа на вашето съгласие, ние ще продължим да ги обработваме до отмяна от ваша страна.

За контакти

 

Ако имате някакви въпроси относно настоящата Политика или искате да упражните правата си по отношение на защитата на личните си данни, можете да се свържете с отговорника по защита на личните данни на XAFIS TEXTILES IKE, на електронен адрес info@xafistextiles.gr.

bottom of page